Blogg » Spännande tekniska utvecklingar inom vården

Om du tycker om att ladda ner olika program och liknande till din dator har du med största sannolikhet märkt av hur de konstant blir bättre och bättre. Den tekniska utvecklingen går framåt och med stormsteg, någonting som också märks av inom vården.  

Medicinsk utveckling har kommit långt. Där man förut gjorde upptäckten att tvätta händerna innan en operation markant höjer chansen för att ett patient skulle överleva har utvecklingen och innovationen idag tagit långt mer avancerade steg. Det är dock inte bara tekniska lösningar som har uppfunnits utan det jobbas konstant och ständigt på att ta fram bättre och mer effektiva sätt att vårda människor oavsett om det är för diabetes typ 2 eller för direkt livshotande trauma. 

Genetik

Även om forskare och läkare länge har haft bred kunskap om genetik så är det först på senare år som man verkligen har kunnat börja applicera genteknik på olika sätt för förstå och förhindra sjukdomar. Idag så kan man lära sig mycket om en människas risk för sjukdom genom att titta på generna och genmodifiering kan göra så att ägg som befruktas via IVF har en mycket större chans att klara hela graviditeten. 

Blockkedjeteknik för journaler 

Ett område som man kanske inte direkt förknippar med sjukvårdsteknik är journalsystem. Det är av yttersta vikt att dessa hålls helt och hållet privata för läkaren och för patienten, men samtidigt så är det viktigt att olika sjukhus och vårdcentraler kan ta del av journaler. 

En lösning till detta är blockkedjeteknik. Detta håller just nu på att genomgå några preliminära tester innan det kan rullas ut i full skala. Blockkedjetekniken gör det möjligt att skicka och ta emot information som är omöjlig att förfalska och där bara den menade mottagaren kan se vad informationen innehåller. På samma sätt som den här tekniken används för att verifiera mynt i en kryptovaluta så kan den användas för att skicka en patients vårdjournal på ett säkert sätt. 

Drönarleverering av blod 

Blod är en färskvara. Detta är inget problem i länder såsom Sverige där det finns god infrastruktur för att snabbt kunna frakta runt blod som behövs till blodtransfusioner, och sjukhus runt om i landet har goda möjligheter att förvara större mängder blod. 

Så är inte fallet överallt. I Rwanda, ett relativt fattigt land, så var blodtransfusioner länge ett stort problem. Även om det finns gott om blod på lager så var det ofta väldigt svårt att få ut denna till patienter som behövde det i tid. Dåliga vägar kombinerat med en regnsäsong gör många av vägarna mer eller mindre omöjligt att ta sig fram över. 

En lösning behövdes därför. Ett företag grundades som hade en väldigt enkel, men briljant, lösning: drönare. Dessa drönare är relativt billiga att bygga och hålla i drift och kan obehindrat ta sig ut till sjukhus även i de mest avlägsna delarna av landet. Drönarna lämnar sedan av blodet och flyger tillbaka till basen. Detta har hjälpt till att höja sjukvården i landet och har räddat en hel del liv.