Samarbeta

 

Samarbeta med BraFiler.se

BraFiler.se är letar ständigt efter nya samarbeten, vi är alltid intresserade av samarbeten med webbplatser, företag, organisationer eller privatpersoner då det finns möjlighet att att båda parter får nytta av det. Grundtanken med ett samarbete med BraFiler.se är alltså, att både partnern och BraFiler.se kan dra nytta av samarbetet. Det kan exempelvis vara genom utbyte av information eller genom utbyte av banners.

Om du har ett förslag på ett samarbete är du välkommen att ställa ett mejl till vår annonsavdelning på service@wedigitize.dk