Blogg » Utnyttja dagsljuset på kontoret

Reklam

Undersökningar har visat, att naturlig belysning påverkar människor positivt och är därför att föredra i det omfång det ger tillräckligt ljus på arbetsplatsen. Dagsljus kan dock kombineras med lampor i exempelvis tak och väggar.

För lite ljus kan bland annat leda till spänningar, huvudvärk, trötthet och irriterade ögon. Man kan också besväras av bländning och reflektioner. Det finns alltså orsak till att tänka sig om, när man ska inreda kontoret.

Dagsljusets fördelar

Dagsljus är en av de bästa formerna av arbetsbelysning och är samtidigt gynnsamt för ens välbefinnande. Avsaknad av dagsljus i lokalen kan betyda att man känner sig instängd och isolerad från omvärlden. Därför är det viktigt att inreda arbetsrum med fönster, så det kommer in naturligt ljus, och så det finns utsikt till omgivningarna utanför. Dessutom så är dagsljus gratis och kan ge energibesparingar om man utnyttjar det korrekt.

 

Ljusets infall

I lokaler, där folk sitter och arbetar, bör alla ha möjlighet för att sitta vid ett fönster. För att utnyttja ljuset bäst är det en god idé att skrivbord och arbetsplatser står, så att ljuset kommer in från vänster hos högerhänta personer och från höger hos vänsterhänta. I lokaler avsedda för undervisning och föredrag är det avgörande att ljuset faller så folk lätt kan se tavlan och den som talar.

 

Fönstrens areal

Der är som regel tillräckligt med dagsljus, om fönsterarealen vid sidoljus motsvarar minst 10% av golvets areal eller vid takfönster minst 7%. Fönsterarealen bör göras större i tillfällen, där ljusinfallet är begränsat på grund av t.ex. rummets inredning eller objekt utanför fönstren. Ett effektivt utnyttjande av det naturliga dagsljuset ger energibesparingar, men det kan vara svårt att styra. Beroende på årstider och tid på dagen, kommer ljuset att variera och det är därför viktigt att dagsljuset kontrolleras - dels genom att supplera med konstgjord belysning och dels genom att avskärma när det blir nödvändigt.

 

Plastfönster till kontoret

Ska du köpa nya fönster till ditt kontor eller ditt företags arbetslokaler gör du klokt i att satsa på PVC. Du har säkert en byggbudget som inte är allt för fet och PVC är ofta ett prisvärt material redan från början. Dessutom tjänar du och ditt företag in pengar på lång sikt eftersom du och din firma inte behöver lägga några dyra pengar på underhåll under de år ni har framför er.

En del menar att PVC-fönster är mindre estetiskt tilltalande än traditionella träbågar. Det är en smaksak. Men om du inte arbetar i ett specifikt k-märkt trähus med drygt hundra år på nacken utan ett hyfsat modernt hus är PVC att föredra.