Program » Underhållning » Vetenskap

Graph last ned
4 0 1722  

Det här programmet skapar grafer av mattematiska funktioner och ritar dem i ett koordinatsystem. Graferna kan byggas med olika färger och former. Parameter funktioner och polära funktioner stöds. Det är även möjligt möjligt att klicka i grafen för att få reda på koordinatens formel. Det går också att spara koordinatsystem som bildfiler samt att kopiera in dessa i andra program. Man kan även lägga in text var som helst i grafen.

Download Graph
Screenshots
Detaljerad information om Graph
Typ:
Freeware


Producent:
Ivan Johansen

Inkom datum:
22-01-2010
Plattform:


Storlek:
3.259549 Mb

Uppdaterad datum:
14-08-2012
0