Program » Företag » Organisera

Gize last ned
4 0 6150  

Ladda ner planeringsprogrammet Gize gratis här.

Gize är ett enkelt program där du kan planera ditt dagliga liv på ett enkelt och tydligt sätt.

Gize använder sin datasystem för styrsystem för att ta reda på vilken dag det är och vilken tidszon du är i. Gör en anteckning så att du får en bättre vinst över dina dagliga sysslor.

Enkel men funktionell

Gize är ett relativt enkelt program att bekanta dig med. Det är lätt att skriva in anteckningar och påminnelser, och programmet håller vanligtvis användaren i hand under användningen.

Genom att högerklicka kan du ange vad noten ska innehålla av text och då kan du ge noten en illustrerande bild, vilket hjälper dig att komma ihåg exakt vad det är att tänka på. Bilderna ingår i programmet, och det är inte något externt att installera.

Naturligtvis kan man självklart välja vad noten ska innehålla och var en period den ska sträcka sig över.

Du kan lägga till så många anteckningar som du behöver, och ingen av dem är inställda i sten, eftersom du enkelt kan flytta dem med musen. Det verkar dock som om du har lagt till en notering till en viss dag, kan du inte flytta noten till en annan dag, och det krävs därför att du lägger till en ny - och eventuellt raderar den gamla. Orsaken till detta kan dock lätt bero på att programmet inte vill ha möjlighet att göra misstag genom att flytta för mycket runt anteckningarna. Noterna överlappar varandra inte, eftersom de alltid kommer att placeras antingen ovanför eller under varandra, vilket innebär att du inte riskerar att förbise eller förlora en anteckning.

En lämplig design

Som nämnts är Gize ett ganska enkelt program att dra nytta av, och därför är det bara lämpligt att programmet har en enkel design som gör det enkelt att navigera runt alla funktioner.

Gize har inte många anpassade designalternativ, men du har möjlighet att välja ett ljust tema som är mycket bekvämare för ögonen, speciellt om du använder programmet mycket under dagen.

Synkroniseringsalternativ

Gize är utformad för Windows, Mac OS och Android-telefoner. Dessutom har Gize tillhandahållit Synkroniseringsalternativ, så om, till exempel, Om du har lagt till några noteringar i din Gize-plan på din Windows-dator kan du välja att anteckningarna automatiskt synkroniseras med din Android-telefon.

Det betyder i grunden att du kan sitta på kontoret och lägga till de viktigaste anteckningarna och när du sitter på tåget hemma kan du hämta telefonen och dubbelkontrollera om du har minnt allt. Synkroniseringsalternativet är en välkommen funktion, eftersom många liknande schemaläggningsprogram inte har möjlighet att göra det.

Slutsats

Gize har ett enkelt syfte, nämligen att göra det enkelt att planera sitt dagliga liv såväl i arbetslivet som privat. Programmet har emellertid också varit tänkt att göra perfektion. Gize är enkelt att använda och det tar mycket kort tid att lägga till de viktigaste anteckningarna.

Download Gize 1.07
Screenshots
Detaljerad information om Gize
Typ:
Freeware


Producent:
Centro Analisi Informatiche

Inkom datum:
15-04-2019
Plattform:
Windows, Mac OS, Android

Storlek:
1.17 Mb

0