Program » Datasäkerhet » Säkerhetskopiering

FBO Backup last ned
3 0 5908  

Ladda ner gratis FBO Backup och få ett program som kan säkerhetskopiera och återställa din dator.

Programmet har funktioner för säkerhetskopiering och återställning.

Dessa funktioner är baserade på användardefinierade säkerhetskopieringsprofiler, som exempelvis kan vara sammansatta för olika ändamål och därigenom tillgodose olika relevanta kataloger.

En säkerhetskopieringsprofil består av mappar som valts för profilen, vilken är angiven destination och ett specifikt namn.

När en säkerhetskopieringsprofil är aktiverad kan total säkerhetskopiering och totalåterställning göras, eller du kan söka efter säkerhetskopiering, återställning och datumändrade dokument, från vilka delvis säkerhetskopiering och återställning kan göras.

Dessutom kan de valda mapparna kopieras till den valda andra destinationen.

Det finns således 2 eller 3 huvudpunkter i ansökan:

1. Skapa en relevant profil om den inte redan är skapad.

2. Aktivera profilen.

3. Utför relevanta åtgärder.

Det innehåller programinformation och du kan välja mellan 8 olika programdesigner. Programmet är särskilt bra för mindre backupprojekt.

Download FBO Backup 1.4
Screenshots
Detaljerad information om FBO Backup
Typ:
Freeware


Producent:
Flembo

Inkom datum:
14-02-2017
Plattform:
Windows

Storlek:
4.65 Mb

Uppdaterad datum:
18-10-2022
0