Program » Internet » Fildeling

BearShare Lite last ned
4 0 2482  

BearShare Lite är ett av världens ledande fildelningsprogram.

Designen är intuitiv, det finns miljoner användare, säkerheten är god och installationen är enkel. Denna liteversion av Bearshare har alla features som den skarpa versionen men de irriterande extraprogrammen som man normalt får med är bortskalade i denna. Samtidigt är denna version lite lättare att använda.

Download BearShare Lite

Note:

Välj "Decline" när du får frågan om du vill installera de medföljande Google-programmen, under installationen, om du inte vill ha dem installerade. De har inget med Bearshares funktion att göra.

Screenshots
Detaljerad information om BearShare Lite
Typ:
Freeware


Producent:
Free Peers Inc

Inkom datum:
30-07-2008
Plattform:


Storlek:
3.498 Mb

Uppdaterad datum:
27-05-2014
0