Blogg » Hur kan företag skydda sig själva mot IT-attacker

Även om privatpersoner fortfarande utsätts för olika IT-attacker och bedrägerier online så är det numera långt mycket vanligare att de som blir måltavla för den här typen av attacker är företag snarare än individer. Anledningarna till detta är många, men den största är primärt att de som utför den här typen av attacker kan få mycket bättre utdelning på sitt nedlagda arbete jämfört med om man hade riktat in sig på en privatperson.  

I och med detta så har det blivit oerhört viktigt för företag att skydda sig själva. Detta kan göras på en lång rad olika sätt. En av de första försvarslinjerna mot detta är dock att ha säkerhetspersonal som är kompetent och som vet hur man bör agera om en attack inträffar. Dessutom så kan man även se till att anställa en säkerhetskonsult, någonting som är vanligt på lite mindre företag där det inte behövs heltidsanställda säkerhetstekniker. 

Utbildning 

Utbildning är ett av de bästa sätten att säkerställa att alla anställda på ett företag vet hur man ska agera i alla olika situationer. Exempelvis så kan utbildning kring IT-säkerhet involvera hur man bör agera kring USB-minnen och allmänna nätverk. Detta hålls allt som oftast av någon med en bred kunskap kring IT-säkerhet och vad man kan och inte kan göra för att se till att risken för en attack blir så liten som möjligt. 

Kontroll över mail 

En annan del av utbildningen är att det finns en strikt policy kring mail och hur dessa fungerar. Ett vanligt sätt för angripare att komma åt nätverk eller annan känslig information är genom att utge sig för att vara anställd på företaget eller liknande och sedan skicka ett mail med en länk i. Mailen är oftast en av de svagaste punkter som finns på ett företag och det är väldigt viktigt att alla anställda vet hur man ska agera för att se till ingenting dumt inträffar. 

Byten av lösenord 

Att byta lösenord ofta är ett av de bästa sätten att hålla en arbetsplats och konton som är kopplade till arbetsplatsen säkra. Ofta så är policy att man kräver att ens anställda byter lösenord ungefär en gång i halvåret, även om vissa företag som hanterar riktigt känslig information kräver byte oftare än så. 

Strikta protokoll kring hur man bör agera om en attack inträffar  

Om en attack väl inträffar så gäller det att företaget snabbt kan sätta igång processen för att minimera skadan och läckan av information eller kontroll. Därför är det viktigt att alla som är påverkade har bra koll på vad deras uppgift är om en attack sker.

Vilken typ av attacker mot företag är vanliga?  

En av de vanligaste attackerna mot ett företag är så kallade ransomware-attacker. Dessa attacker kan du läsa mer om här, men enkelt förklarat så handlar det om attacker där en individ eller en grupp får tillgång till känslig information eller driftsystem. Dessa kan sedan helt och hållet låsas ner och enbart öppnas igen gentemot en lösensumma, någonting som kan bli extremt kostsamt.