Blogg » Covids effekt på cybersäkerhet och hur man skyddar sig

Covid-19 har skakat världen och orsakat överbelastade sjukhus, dödsfall, karantäntvång och försatt många företag i konkurs. Nästan ett år senare har vaccinationer påbörjats, men pandemin drabbar fortfarande många familjer och samhällen hårt.

Förutom förlust av liv och arbeten ses även en ökad cyberkriminalitet sen pandemins början, som trots att det i jämförelse är en mild konsekvens av viruset, kan leda till stora problem både för individen och för företag. Med fokus på andra samhällsproblem har cyberkriminella fått fritt spelrum på nätet och många länders polisväsenden har noterat ökningar i både personliga angrepp som angrepp mot organisationer.

Så fort man är uppkopplad riskerar man att angripas av malware, dessa är de sorters malware som man sett ökat mest under pandemin:

Malware som ökat under pandemin

Ransomware

Denna sorts malware är aggressivt och hotar användaren att förstöra den drabbade enheten om inte en lösensumma (ransom) betalas. Andra malware kan använda smart programvara för att få den utsatta att ge ut sin information utan vetskap, medan ransomware gör användaren medveten om den skadliga programvaran.

En av de mest kända exemplen på ransomware var de så kallade WannaCry-attackerna 2017 som orsakade skador runt hela världen.

Spyware

Spyware är till skillnad från ransomware en skadlig programvara som har som intention att installeras och köras utan att användaren märker det. Istället för att hota användaren spionerar spyware i enhetens bakgrund, samlar in och stjäl personlig information.

Spyware kan stjäla information som sparade login-uppgifter och bankuppgifter. Denna information kan sedan användas för att orsaka ekonomiska förluster för den drabbade.

Adware

Adware är en sorts malware som kapar enhetens browser och operativsystem med syfte att visa annonser, antingen genom popup-fönster eller i samma tab.

Denna sorts malware är sällan lika skadlig som spyware eller ransomware, men programvaran kan vara mycket irriterande att hantera och svår att bli av med. Många av annonserna kan också vara välgjorda och lura användaren att klicka sig vidare.

Hur man skyddar sina enheter

Det finns fler sorters malware än de som nämns ovan, men dessa tre är de som ökat mest sen pandemins utbrott och orsakat störst skador.

Hur kan man då som användare skydda sig? Tursamt nog finns det flera metoder att använda sig av för att surfa säkrare och hålla enheterna fria från skadliga program.

Ladda ner ett anti-malware

Det första och kanske mest uppenbara man som användare kan göra är att installera ett pålitligt anti-malware-program. Denna mjukvara utför djuptgående sökningar genom enhetens filer för att hitta malware.

När mjukvaran upptäcker ett hot isolerar den filen och uppmanar användaren att radera det skadliga programmet.

Det är även en god idé att installera ett antivirus tillsammans med anti-malware för att få så gott skydd som möjligt.

Uppdatera enheterna regelbundet

Ingen mjukvara är perfekt. Av denna anledning bör användare uppdatera sina enheter regelbundet. Anledningen är att utvecklare ofta adderar säkerhetsförbättringar och fixar dolda svagheter i dessa uppdateringar. Om man väljer att inte installera uppdateringarna riskerar man alltså att cyberkriminella eller skadliga program finner dessa svagheter och utnyttjar dem.

Att uppdatera sina enheter och program bör inte ta mer än några minuter. Många enheter kan även schemalägga uppdateringar så att de sker medan användaren själv till exempel sover. Det finns alltså ingen ursäkt att inte uppdatera sina enheter!

Säkra din brandvägg

All malware kommer inte från skumma sidor och tveksamma nedladdningar. Vissa malware kommer från nätverket, det vill säga otrygga uppkopplingar.

Därför kan brandväggar, så som inbyggda Windows Firewall, filtrera ut skadlig eller onödiga delar som färdas via nätverket och varna användaren för ovanlig aktivitet. Brandväggar är absolut nödvändiga för att hålla enheten säker från skadliga program som existerar i nätverk.

Upptäck annan mjukvara

Användare som vill ta sin säkerhet på allvar och undvika malware kan dra nytta av att upptäcka andra sätt att surfa säkert. Till exempel kan man lära sig mer om VPN och varför det gör alla enheter säkrare, samt att regelbundet rensa och organisera sina enheter.